Prezentare MAEur Instrumente structurale Afaceri europene Granturi SEE și norvegiene Comunicare Contact

Direcţia Strategii UE şi Monitorizare Post-aderare

04 martie 2012

Direcţia Strategii UE şi monitorizare post-aderare (DSMPA) are ca obiective principale asigurarea unui cadru structurat şi coerent pentru implementarea documentelor strategice aflate în coordonare şi îmbunătăţirea calităţii, coerenţei şi convergenţei demersurilor naţionale cu cele ale politicilor comunitare. De asemenea, asigură coordonarea adaptării strategiilor sectoriale naţionale la cadrul general al strategiilor europene.

 

În domeniul strategiilor europene, DSMPA constituie punctul tehnic de contact în problematica Strategiei Europa 2020 şi coordonează elaborarea, actualizarea şi monitorizarea Programului Naţional de Reformă (PNR), prin care se implementează în România această strategie. În acest sens, DSMPA are ca atribuţii evaluarea progreselor înregistrate în implementarea măsurilor de reformă şi informarea periodică a Guvernului României, precum şi elaborarea raportărilor către Comisia Europeană (COM).

 

Pactul Euro Plus constituie un angajament pe termen scurt (12 luni) al SM în vederea atingerii convergenţei economice la nivelul zonei euro şi al Uniunii în ansamblul său, la care RO a  aderat  în  martie 2011. În această materie, DSMPA coordonează elaborarea şi actualizarea anuală a Pactului Euro Plus al României. Monitorizarea implementării angajamentelor Pactului Euro Plus este asigurată de către MAEur (DSMPA), împreună cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP). DSMPA sintetizează rapoartele de progrese ale instituţiilor cu responsabilităţi în implementare şi elaborează rapoarte periodice pentru guvern şi pentru COM .

 

DSMPA monitorizează, de asemenea, îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin României în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare (Anexa VII - măsuri tranzitorii privind România). Rapoartele periodice de îndeplinire a obligaţiilor privind perioadele de tranziţie sunt prezentate pentru informare guvernului.


Direcţia Strategii UE şi Monitorizare Post-aderare